• English
点击显示栏目

白瑞?威讷等:美国刑事司法制度

  • 发布:2013年12月17日
  • 浏览量:

      主题:美国刑事司法制度

      主讲:美国罗德岛缓刑办公室主任  白瑞•威讷

            美国纽约州东区法院法官  约翰•格里森

            纽约市刑事司法服务中心业务部主任  彼得•科尔斯

            美国薛顿贺尔大学法学院副教授  陆梅吉

            纽约州东区初级法院首席法官  史蒂芬•戈尔德

      时间:2013年12月16日19:30

      地点:长安校区行政楼二楼报告厅

      主办:公安学院、国际交流与合作处

XML 地图 | Sitemap 地图